V časopise Moderní řízení nám vyšel článek o problematice snížené kvality ovzduší v interiéru. O tom, že nestačí udržovat správnou teplotu a vlhkost vzduchu, ale že je důležité hlídat si taky správnou koncentraci oxidu uhličitého.

Teplota není vše. Víte, co vlastně dýcháte?

Někdy stačí malý zásah do designu kanceláře a „životní prostředí“ všech zaměstnanců se může výrazně zlepšit.

Pomohou květiny a zeleň

Uvnitř budov dnes trávíme až 90 procent času, přičemž kvalita vzduchu v interiéru bývá až o více než polovinu horší než venku. Ale zatímco ložnice a pokoje v domech či bytech, stejně jako školní učebny je možné vyvětrat, v mnoha kancelářských budovách dnes okna otevřít nelze. Pokud se bude firma spoléhat pouze na vzduchotechniku, měla by mít měřením kvality vzduchu ověřeno, že je její výkon dostatečný, aby zajistila přiměřený přísun čistého vzduchu. Jelikož se koncentrace CO2 a škodlivin ve vzduchu během dne mění, především podle množství lidí v kancelářích a zasedacích místnostech, je třeba měření provádět dlouhodobě.

Měření senzory v rámci pilotních projektů ve firmách proto probíhalo dva měsíce a zapojovaly se do něj i další faktory. Do firem byly instalovány stěny s květinami a zelení a v rámci měření se vyhodnocoval jejich vliv na snižování koncentrace CO2.

„Při výběru a návrhu kancelářských prostor jsme řešili i množství přiváděného vzduchu do našich prostor a jeho kvalitu. A protože subjektivně vnímáme, že zeleň v kanceláři vytváří lepší a příjemnější prostředí, chtěli jsme si tento dojem ověřit i praktickým měřením s využitím senzorů Reair,“

uvádí Lucia Horvathová, office manager ve společnosti Kiwi.com

Dalším z účastníků pilotních měření kvality vzduchu. „Výsledky měření nás v pozitivním smyslu překvapily, takže v nových prostorách, kam se brzy přestěhujeme, budeme pamatovat na zeleň a rádi budeme pokračovat i v měření kvality vzduchu senzory Reair.“

Jaký vzduch dýcháme?

Především obyvatelé velkých měst často žijí v mylném dojmu, že uvnitř budov je kvalitnější vzduch než venku. Opak je pravdou, jak zmiňuje Michal Dufek, vedoucí lékař centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění brněnské neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny: „Je prokázáno, že koncentrace CO2 v místnostech výrazně roste, a to až k hodnotám, které jsou zdravotně nepříznivé i za přítomnosti nízkého počtu osob.“

Firmy, které usilují o stále vyšší efektivitu práce svých zaměstnanců, tedy musí dbát i na kvalitu pracovního prostředí. Potvrzuje to například Gabriela Jakabová ze společnosti Kentico Software, která se zúčastnila pilotního testování senzorů Reair:

„Kvalita vzduchu je pro nás velmi důležitá. Protože jsme zařizovali již druhé kancelářské prostory, snažili jsme se vychytat některé problematické prvky. Dávali jsme si tedy pozor na to, aby byla vzduchotechnika dimenzovaná na dostatečné množství lidí, a například do samostatných mítinkových místností jsme doplnili vlastní klimatizační jednotky.“

Důraz na kvalitu pracovního prostředí, včetně dostatečného přísunu čerstvého vzduchu se firmě Kentico Software osvědčil a výsledek dvouměsíčního měření kvality vzduchu senzory Reair byl velmi příznivý. V rámci testování byla ve firmě umístěna i květinová stěna, protože zeleň má velmi příznivý vliv na snižování koncentrace CO2. „Výsledky nebyly pro nás nikterak překvapivé ani šokující – zejména proto, že jsme nedopadli vůbec špatně. Vliv ovzduší na výkon zaměstnanců je ale jistě veliký. Ať už se projevuje únavou, bolestí hlavy nebo pálením očí. V tomto ohledu je důležitá i edukace zaměstnanců, aby na kvalitu ovzduší mysleli a například nevypínali vzduchotechniku nebo si případně vyvětrali i okny,“ doplňuje Gabriela Jakabová.

Co všechno měřit?

Koncentrace oxidu uhličitého vydechovaného lidmi je ale jen jedním z parametrů ovzduší, resp. celkového klimatu v kancelářích a dalších uzavřených prostorách, které je nutné sledovat. Velký vliv na výkonnost a zdraví zaměstnanců mají rovněž teplota a vlhkost. Senzory Reair proto sledují i tyto parametry a poskytují přehled jejich dlouhodobého vývoje. Klimatizace a vzduchotechnika obecně snižují vzdušnou vlhkost, kterou vůbec není snadné vrátit zpět na příznivé hodnoty, jak potvrzuje i Gabriela Jakabová: „Největší problém máme s vlhkostí vzduchu v zimních měsících. Používáme zvlhčovače, nicméně jejich možnost ovlivnit celkovou vlhkost vzduchu v kanceláři je spíše mizivá.“ Suchý vzduch (zhruba pod 30 procent relativní vzdušné vlhkosti) přitom může způsobovat podráždění sliznic a s tím související potíže jako kašel, škrábání v krku, rýmu či ucpaný nos, pálení očí nebo záněty dutin. Naopak vlhký vzduch (nad 60 procent relativní vlhkosti) má za následek rychlejší množení plísní a roztočů, s negativním vlivem na lidské zdraví.


Další problémem jsou těkavé organické látky, které se mohou uvolňovat z nábytku, koberců, nátěrů nebo například čisticích prostředků. Tyto látky přitom způsobují dýchací potíže nebo alergie. Senzory Reair proto kromě koncentrace CO2 měří rovněž teplotu, relativní vzdušnou vlhkost a koncentraci těkavých látek a svým uživatelům poskytují dlouhodobé přehledy naměřených hodnot v přehledných grafech v on‑line aplikaci. Reair Systems také na základě měření vypracuje podrobnou analýzu kvality ovzduší, včetně slovní interpretace hodnot, popisu možných problémů a doporučení ke zlepšení.