Naše senzory měřili také v Brněnské společnosti Court of Moravia, tato firma se od roku 2007 zabírá gamifikací v businessu. Sídlí v staré budově v centru Brna. Naše měření zde probíhalo necelý měsíc, pomocí dvou našich senzorů jsme provedli analýzu kvalitu vzduchu na pracovišti.

Popis měření

Do sídla společnosti jsme umístili dva senzory. Každý do odlišného pracovního prostředí, za účelem získání dat z průběhu celého dne zaměstnance. Díky tomu, jsme byli schopni zjistit vliv dýchaného vzduchu a celkově prostředí od ranního příchodu do práce až po večerní odchod domů. Jeden ze senzorů měřil v zasedačce, kde probíhají pravidelné porady. Během zvýšené koncentrace lidí v místnosti se zhoršily podmínky a vzduch začal být škodlivý již po pár minutách.

Druhý senzor byl umístněný v kanceláři, kde se během dne pohybovali v průměru dvě osoby. I přes poměrně nízkou koncentraci osob v místnosti zde docházelo k snížení IAQ dost významně až o 20%. Tento pokles byl z velké části zapříčiněn vysokou hodnotou koncentrace CO2 během pracovní doby (až 1200 ppm) a také velmi vysokou úrovní VOC látek, tedy těkavých organických látek. Ty se mohou uvolňovat z nábytku, nátěrů…

Skore kognitivních funkcí klesá:

  • o 10 % při hodnotách 876 ppm CO2
  • o 15 % při hodnotách 942 ppm CO2
  • o 20 % při hodnotách 1000 ppm CO2
  • o 50 % při hodnotách 1400 ppm CO2

Na časové mapě je vidět přehled jednoho týdne měření senzoru v zasedačce. Vyobrazuje mapu hodnot IAQ, na této mapě je vidět jak se měnila kvalita dýchaného vzduchu v průběhu dne a podle zaplnění zasedačky například na porady.

Výsledek analýzy

Po skončení měření ve společnosti a následné podrobné analýze dat, jsme zjistili, že nejvíce se zdravým hodnotám vymykají těkavé organické látky (VOC). Běžně se hodnota pohybovala nad 200 ug/m3, to může po celém dnu v kanceláři ovlivnit zdraví. Tato hodnota může být zapříčiněna stářím budovy, ale také přeplněním prostor zbytečnými věcmi, ze kterých se škodlivé látky mohou uvolňovat. K tomuto problému docházelo hlavně v kanceláři, ale v menší míře také v zasedačce.

Překvapila nás úroveň koncentrace oxidu uhličitého v prostorech kanceláře. Vzhledem k velikosti jsme očekávali, že se bude držet hluboko pod limitem, ale v některých případech během dne vystoupala i nad limity. Tím se snižovala efektivita práce a mohla způsobovat pocit únavy a bolest hlavy.

Naměřená hodnota polétavého prachu byla hluboko pod hladinou, při které by mohla způsobit problémy. Vzhledem k tomu, že se kancelář nachází v centru města, kde se často stává, že množství částic polétavého prachu o velikosti PM2.5 a PM10 překračuje limity je toto zajímavý úkaz.

Doporučení

Po vyhodnocení měření dat ze senzorů a po několika překvapivých zjištění nás napadá několik akčních kroků. Ty mohou vést k zlepšení pracovního prostředí a tím i zvýšení spokojenosti zaměstnanců a jejich produktivity.

Vzhledem k zvýšeným hodnotám VOC látek, doporučujeme zbavit se, zejména v kanceláři zbytečných věcí a starého nábytku, ze kterého se mohou těkavé látky také uvolňovat. Pokud tento akční krok nepovede k zlepšení, bude nejspíše nutné vymalovat stěny, protože i z nevhodného nátěru se mohou uvolňovat nebezpečné látky.

Velmi nízká hodnota polétavého prachu a zvýšená koncentrace oxidu uhličitého naznačuje, že se jak v kanceláři, tak i v zasedačce, kde probíhají porady příliš nevětrá. Doporučujeme tedy v průběhu dne párkrát otevřít okno a na pár minut vyvětrat, tím by se mělo zamezit hromadění nebezpečných látek v prostředí kanceláře. Dále před začátkem porady je vhodné otevřít okno a vpustit tak do místnosti čerstvý vzduch.

Dotazník

Po měření jsme požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Otázky týkající se průběhu měření, jeho dopadu na společnost a celkově změny vnímání lidí na kvalitu vzduchu, který dýchají většinu dne. Odpovědi na tyto otázky nám pomohou zlepšit průběh měření do budoucna.

  • Řešili jste při návrhu/výběru kancelářských prostor kvalitu vzduchu a použití kvalitních materiálů?

Primárně jsme se soustředili na kapacitu pracovních míst a smysluplné rozdělení rostoucího počtu lidí ve stávajících prostorech.

  • Je pro vás ve firmě důležitá nebo zastáváte nějakou filozofii v oblasti zdravého životního stylu?

Přestože v našem středu najdeme vegany, odpůrce létání anebo milovníky Patagonie, kvalitu vzduchu jsme nikdy neřešili sofistikovaněji než banálním otevřením okna.

  • Omezovalo vás měření při práci?

Samotné měření vliv na práci nemělo, pokud nepočítáme prvních pět minut, kdy posádka zvědavě pokukovala po novém zeleném světle a několik datageeků, kteří si přáli vidět naměřené hodnoty přímo v aplikaci.

  • Jak na vás působí vidět aktuální hodnoty z měření ihned online? Reagovali jste nějakým způsobem na zhoršení?

Na mě osobně to působilo jako šťouchnutí, ať se jdu podívat kolem, čím je způsobené například zvýšení vlhkosti ve vedlejší místnosti. Pak zjistíte, že jde často o maličkosti, které mají vliv na zhoršenou kvalitu vzduchu. Jednoduše pokud budete obědvat v místnosti, kde pracujete, nebude to v ní dvakrát příjemné.

  • Sledujete vliv kvality ovzduší na výkon zaměstnanců např. když se v kancelářích/zasedačkách sejde více lidí než obvykle?

Na pocitové úrovni to děláme důkladně. Myslím, že jsme z podstaty naší profese opatrní na příliš dlouhé sezení v široké skupině, nedostatek přestávek anebo absenci vzduchu. 

  • Bylo by pro vás přínosné monitorování z dlouhodobého hlediska pro sledování změn vytíženosti mezi různými kancelářemi/zasedačkami?

Využíváme G-Suite a rezervujeme si jednotlivé místnosti. To znamená, že máme relativně dobrý přehled o vytíženosti našich kanceláří. Koronavirus do toho samozřejmě hodil vidle. Přesto si dokážu představit situaci, kdy se s klientem posadím dopoledne do zasedačky s okny na jednu stranu, zatímco odpoledne na stranu druhou. Protože prostě víte, kde na vás bude pražit slunce.

Závěr

Naměřené hodnoty ve společnosti Court of Moravia jsme vzhledem k rozložení místností a stáří budovy očekávali škodlivější, ale stále mají daleko od ideální úrovně. Doporučili jsme akční kroky, které by měli vést k zlepšení situace, po jejich provedení očekáváme znatelný rozdíl, který také ověříme v druhé fázi měření.