Ve firmě igloonet, kde pod jednou střechou spojují tvorbu e-shopů a webů, hosting a on-line marketing, jsme provedli monitorování kvality vnitřního ovzduší. V průběhu dvou týdnů od 7. 9 do 21. 9. jsme měřili včetně teploty, relativní vlhkosti, koncentrace oxidu uhličitého také množství těkavých organických látek a pevných prachových částic.

Situace před analýzou

igloonet sídlí v nové budově na okraji Brna, tudíž jsme nečekali, že bychom naměřili vysoké hodnoty VOC látek nebo koncentrace prachových částic. Část zaměstnanců pracuje v kancelářích bez vzduchotechniky, často proto v těchto kancelářích dochází k vydýchání celého prostoru. V letních měsících jsou místnosti odvětrávány otevíráním a zavíráním oken. V zimním období jsou okna většinu času zavřená, což může vést k problémům spojeným s velmi vysokými koncentracemi CO2.

Cílem měření bylo odhalit, jak vysoké budou úrovně koncentrace oxidu uhličitého právě z důvodu absence pravidelného proudění vzduchu pomocí vzduchotechniky a jak se v průběhu dne budou měnit hodnoty se zaplněností kanceláře.

Průběh měření

V prvním týdnu jsme monitorovali prostředí sdílené kanceláře, kde pracuje najednou až 7 osob. Ve druhém týdnu jsme se zaměřili na měření zasedací místnost, kde probíhalo 1 jednání a 2 školení.

Zaměstnanci firmy mohli díky vizuální signalizaci senzoru ihned reagovat na změny zhoršení kvality ovzduší, případně prozkoumat přesně měřené hodnoty v aplikaci. Znalost aktuálních hodnot umožňuje provést akční kroky dříve, než dojde k překročení nezdravých hodnot. Je možné přehodnotit své pracovní prostředí a podle toho upravit schůzku či jednání.

Real-time měření nám přineslo možnost rychle reagovat na změny. Pokud se barva senzoru zhoršila na žlutou či červenou, pídili jsme se v aplikaci po tom, co to způsobuje. Dle toho jsme reagovali např. větráním či otevřením dveří do chodby.


říká Lukáš Havlík, vedoucí marketingového týmu v igloonetu

Mapy kvality ovzduší

Výsledné mapy kvality ovzduší dle koncentrací oxidu uhličitého ukazují rozdíl mezi obsazeností kanceláře v prvním týdnu měření a zasedačky ve druhém týdnu.

Záznamy jednotlivých dní ukazují zhoršenou kvalitu ovzduší trvající po dobu celého pracovního dne. V kanceláří docházelo k pozvolnému nárůstu CO2 až v odpoledních hodinách. Při jednání v zasedací místnosti je zřetelný rychlejší nárůst už během první hodiny. Patrný je nárůst hodnot přes 1000 ppm v pondělí a ve středu téměř ihned po začátku jednání. Při těchto hodnotách klesá úroveň kognitivních funkcí až o 20 %, což odpovídá více než 1,5 hodině ztráty plného pracovního nasazení každý den.

Při poklesu kognitivních funkcí klesá zejména úroveň soustředění a pozornost, rychlost myšlení a myšlenkové pochody, schopnost pochopení, možnost učení a zapamatování, řečové funkce, anebo schopnost plánování a organizování.

Skore kognitivních funkcí klesá:

  • o 10 % při hodnotách 876 ppm CO2
  • o 15 % při hodnotách 942 ppm CO2
  • o 20 % při hodnotách 1000 ppm CO2
  • o 50 % při hodnotách 1400 ppm CO2

Hodnocení kvality ovzduší

Ani v igloonetu pro nás není žádným překvapením rozdíl mezi běžnou kanceláří a zasedací místností. Průměrně napříč všemi analyzovanými firmami vychází zasedačky hůře než běžné kanceláře.

Přehled ukazuje průměrné hodnoty během celého týdne i mimo pracovní dobu

Pro výsledky analýzy jsou důležité hodnoty, pouze když jsou přítomni zaměstnanci. Během pracovní doby vychází, že průměrná úroveň soustředění klesá o více než 20 % v průběhu celého pracovního dne.

Naměřené hodnoty těkavých organických látek a množství polétavého prachu byly hluboko pod hladinami, při kterých by mohly způsobit problémy.

Dlouhodobý monitoring změň ovzduší napříč místnostmi by pro nás byl určitě přínosný. Minimálně si změřit časové úseky ve všech ročních obdobích, abychom věděli či aspoň tušili, jak na problémy v jednotlivých kancelářích a zasedačkách reagovat.


doplňuje Lukáš Havlík

Analýza naměřených dat ze senzorů přinesla firmě igloonet stručný přehled o jejich vývoji kvality pracovního prostředí. Dlouhodobější měření by přineslo přesnější obrázek o kvalitě ovzduší během celého dne. Firma by tak mohla lépe optimalizovat obsazenost místností při jednáních a předcházet vzniku nových problémů dříve, než nastanou.